Slaget ved Manzikert, slag i 1071 i Østanatolien, hvor seldsjukkerne under Alp Arslan afgørende besejrede den byzantinske kejser, Romanos 4. Diogenes, da han med en stor hær forsøgte at få kontrol over bufferstaten Armenien. Kejseren, der selv blev taget til fange, led nederlag, bl.a. fordi han blev svigtet af flere af sine byzantinske, vestlige og tyrkiske enheder. Nederlaget udløste en langvarig politisk krise i Det Byzantinske Rige, der tillod tyrkiske nomader at bosætte sig i hele Anatolien. Tyrkernes pres på Byzans blev først imødegået i 1097 af kejser Alexios 1. og det 1. korstog.