Skurugate, 800 m lang og 35 m dyb sprækkedal ved Eksjö i Småland, Sydsverige. Lokalklimatiske forhold betyder, at der kan være en forskel på op til 20 °C i temperaturen mellem slugtens bund og top; det kan bl.a. ses i mosfloraen. Fra Skuruhatt (337 m) er der vid udsigt.