Skovfogedegen, gammelt hult egetræ i Klampenborg nord for København. Træet har eksisteret siden omkring år 1200. Transport af vand og næring foregår i vækstlaget lige under barken; derfor lever træet videre, selvom veddet i midten af træet er rådnet væk.