Skotland (Retssystem), Retssystemet i Skotland afviger meget fra retssystemerne i England og Wales og de andre common law-lande. Sammenlignet med fx engelsk ret forekommer skotsk ret at være meget systematiseret og mindre præget af case law. Skotsk privatret har sit udgangspunkt i romersk ret, og dens indhold og terminologi ligner mere kontinental ret end engelsk ret.