Skjalm Hvide, d. ca. 1113, dansk storbonde; far til Asser Rig og fosterfar for Knud Lavard. Skjalm Hvide var en af sin tids mægtigste mænd. Ca. 1090 udrustede han på egen hånd en flåde, som han førte mod Julin (Wolin) for at bekæmpe venderne. Nogle år senere organiserede Skjalm Hvide sammen med Erik 1. Ejegod endnu et togt mod venderne, denne gang til Rügen. Venderne blev besejret, og området blev lagt ind under Skjalm Hvide, der menes at have været kongens jarl på Sjælland. Skjalm Hvide blev begravet i Fjenneslev Kirke, men senere overført til Sorø Klosterkirke af sin sønnesøn Absalon.