Skelleftefältet, malmrigt område i Nordsverige, et af verdens rigeste. Feltet rummer bl.a. næsten to mia. år gamle vulkanske bjergarter med svovlholdige malme med især zink, kobber og guld. Malmen fra Kristineberg er rig på zink og kobber, men rummer også sølv og guld; den sendes med en 96 km lang svævebane til Boliden, hvor den koncentreres sammen med lokale malme udnyttet i et dagbrud siden 1924. I alt findes der i feltet fem gruber (2006), der alle ejes af Boliden AB. Udsmeltningen foregår på Rönnskär ved Skellefteå.