Skelbrokalksten, kalksten fra Sydbornholm. Den grå og sorte kalk er fra Tidlig Ordovicium (495-470 mio. år før nu) og har været anvendt til cementfremstilling og som bygningssten, bl.a. i dele af Aa Kirke og Nylars Rundkirke.