Skelbæk, vandløb i Sønderjylland, der udspringer vest for Frøslev Plantage og løber mod vest til Gammelå; 24 km lang. Skelbæk udgør sammen med Gammelå og Sønderå en stor del af grænsen mellem Danmark og Tyskland.