Sjællandske Jernbaneselskab, privat aktieselskab, der stod for anlæggelse af den første jernbane i kongeriget Danmark (strækningen København-Roskilde, indviet 26.6.1847). Banen kunne ikke forrente den investerede kapital, og forlængelsen til Korsør i 1856 kunne kun gennemføres, fordi staten garanterede aktiekapitalens forrentning. Sjællandske Jernbaneselskab anlagde de sjællandske hovedstrækninger frem til 1879, alle med statslig garanti af aktiekapitalens forrentning. I 1880 overtog staten Sjællandske Jernbaneselskab. Sammenslutning med Jydsk-fyenske Statsbaner skete dog først i 1885. Se jernbane (Danmarks jernbaner).