Sire, (fr., af lat. senior den ældre), deres Majestæt.