Simon van der Meer, 24.11.1925-4.3.2011, hollandsk fysiker, ansat ved CERN indtil 1990. I 1983 producerede Simon van der Meer og Carlo Rubbia som de første W- og Z-bosoner med CERN's Super Proton Synchrotron (SPS). W- og Z-partikler er ca. 80 gange tungere end protoner, og der skal derfor høje energier til at danne dem, hvilket blev opnået ved proton-antiproton-stødprocesser i SPS. De tilfældige bevægelser i strålerne kunne reduceres vha. en teknik, som Simon van der Meer udviklede, den såkaldte stokastiske køling. Rubbia og van der Meer delte i 1984 nobelprisen i fysik.