Simon den Retfærdige, 300-t. f.Kr., jødisk ypperstepræst på Alexander den Stores tid. Både i Talmud og hos Josefus fortælles om Simons møde med Alexander, som ærede ham og hans Gud. I mishnah citeres han for ordene: "På tre ting hviler verden: På Torahen, på gudstjenesten og på kærlighed til næsten".