Sialk, Tepe Sialk, ruinhøj i Iran nær Kashan. Udgravninger har påvist en lang bebyggelseshistorie, som fører tilbage til bonde- og kobberstenalder. Herfra er især fundet bemalet keramik. Der er endvidere gjort betydelige fund af grave fra 1500-800 f.Kr. Herfra stammer keramik af høj håndværksmæssig kvalitet, våben og hesteudstyr af bronze.