Shylock, (eng., person hos Shakespeare), ågerkarl.