Shapur 1., død 272, sasanidisk konge af Persien. Shapur førte mindst tre store felttog på romersk territorium og besejrede flere gange romerske hære. I 260 blev den romerske kejser Valerianus besejret og taget til fange ved Edessa. I persisk historisk tradition huskes Shapur også for talrige bygrundlæggelser og bygningen af storstilede kunstvandingsanlæg i Khuzistan.