Shan-bevægelsen, religiøs bevægelse grundlagt ca. 1980 af Ananda Tara Shan (egl. Jeanne Morashti, født i København, 1946-2002). Læren er teosofisk, og Ananda Tara Shan blev opfattet som en reinkarnation af Teosofisk Samfunds grundlægger, H.P. Blavatsky. Bevægelsen har ca. 50 tilhængere i Danmark og nogle hundrede i Australien, hvor Ananda Tara Shan især virkede. Siden 1994 har man anvendt navnet Theosophical Fellowship. I Danmark fungerer Ananda Tara Shans tilhængere under navnet Heart Flow Healingcenter.