Sergios og Bakchos, ca. 300, martyrer, henrettet under kejser Maximianus for ikke at ville opgive deres kristne tro. De to martyrer tjente i den romerske hær og blev siden meget populære soldaterhelgener og hyppigt repræsenteret i byzantinske bemalingsprogrammer og mosaikker.