Senchas Már, (middelirsk, af se(a)nchas 'overlevering, historie' og már 'stor'), irsk lovbog fra begyndelsen af 700-t., som samlede en række ældre lovtekster. Senchas Már er ofte tolket som udtryk for en meget arkaisk samfundsstruktur, men ny forskning viser, at irsk ret ikke adskilte sig grundlæggende fra det øvrige Vesteuropas i middelalderen.