Selenastrum, (af gr. selene 'måne' og aster 'stjerne'), slægt af grønalger. Selenastrum capricornutum er den mest anvendte testalge i bioassays for næringssalte og indhold af giftstoffer i ferskvand. En del af de anvendte laboratoriekulturer er dog fejlbestemte, hvorfor navnet dækker flere forskellige encellede grønalger.