Sebastian Castellio, Sébastien Chateillon, eller Castellion, 1515-1563, fransk humanist og protestantisk teolog, født i Savoyen. I 1541 blev han rektor for gymnasiet i Genève, men uoverensstemmelser med Calvin om den rette lære førte til, at han i 1544 forlod byen. I Basel udgav han i 1554 et skrift til forsvar for frihed i trosspørgsmål, bl.a. foranlediget af Michel Servets henrettelse som kætter i Genève året før.