Scutum, latinsk navn for stjernebilledet Skjoldet.