Herunder finder du artikler om schweizisk litteratur inddelt efter landets henholdsvist tysksprogede, fransksprogede og italiensksprogede litteratur.