Scapania, (af gr. skapane 'spade', pga. det fladtrykte bæger), tveblad, slægt af bladbærende levermosser, hvis sideblade er delte i en lille ryg- og en større bugflig; bugblade mangler. Slægten indeholder ca. 60 arter, udbredt i nordlige tempererede egne; i Danmark findes 12 arter.