Santo Mazzarino, 1916-1987, italiensk historiker, professor ved universitetet i Catania 1944-63 og universitetet i Rom 1964-86. Mazzarinos forfatterskab udmærker sig ved et skarpt blik for historiske spændinger og paradokser, ved originale fortolkninger og ved evnen til at sammentænke den historiografiske tradition med moderne problemstillinger, således i La fine del mondo antico (1959, da. Den antikke verdens undergang, 1970).