San Augustín, kultur i det sydvestlige Colombia, der var udbredt i vandskellet mellem floderne Cauca, Magdalena og Caquetá ca. 3300 f.Kr.-1550 e.Kr. San Augustín inddeles i fire hovedfaser efter bosættelsesmønster, forekomst af forskellige gravformer og stenskulpturer samt keramiktyper. Kulturen er især kendt for over 300 stenskulpturer af vulkansk sten og andesit i op til 4 m højde. Figurerne bevogtede kultsteder og gravmæler; flere er udstyret med stenkøller, spyd og stave. Tre grupper refererer til jaguaren med tilknytning til shamanisme: den realistiske jaguar, der angriber kvindefigurer, mænd, der omdanner sig til jaguarer, og menneskeagtige jaguarer med dobbelt identitet. Øvrige dyr som ørn, abe, frø, firben, kaiman, rotte, slange, egern og fisk er afbildet hver for sig eller i kombination med hinanden. Den shamanistiske ikonografi stammer fra de tropiske Amazon-kulturer. Stensarkofager, der var anbragt under store gravhøje, og op til 30 m dybe bemalede skaktgrave havde et rigt gravudstyr af guldsager og keramik og var højst sandsynlig forbeholdt høvdingene. Politisk var det et hierarkisk opbygget bondesamfund bestående af mange høvdingedømmer. San Augustín er egentlig ikke én kultur, men en lang sekvens af mange skiftende kulturer med hver deres kulturelle udtryksmåde.