Samuel, sagnagtig figur i Det Gamle Testamente. Han bliver som dreng givet til templet i Shilo for at blive præst (1.Sam. 1-3,13) og bliver senere dommer og hærfører (kap. 7), seer (kap. 9-10) og profet (kap.16). Han salver Saul til konge over Israel mod sin vilje, men salver senere David. Selv efter sin død bliver han fremmanet af Saul for at profetere (kap. 28).