Sammenslutningen af Diakonhjem, fra 1998 Danske Diakonhjem, selvejende institution, hvis formål er at oprette og drive plejecentre/plejehjem samt at varetage servicefunktioner i forbindelse hermed. Sammenslutningen af diakonhjem blev oprettet i 1958 som en del af folkekirkens diakoni. Sammenslutningen står for drift og administration af hen ved 40 plejecentre/plejehjem. Desuden tilbyder den service for overenskomstkommunernes hjemmeboende ældre, aktivitetstilbud for senildemente, dag- og natpleje etc. og stiller lokaler til rådighed for en bred række af omsorgs- og aktivitetsklubber, pensionistforeninger og ældrehøjskoler. Sammenslutningen driver endvidere psykiatriske plejeafsnit, ældreboliger, hospicer mv.