Samfundet og Hjemmet for Vanføre, dansk selvejende institution, stiftet 1872 af præsten Hans Knudsen med det formål at hjælpe bevægelseshæmmede med proteser, uddannelse o.l., så de kunne føre en selvstændig tilværelse. Fra 1980 skiftede institutionen navn til Sahva Fonden.