Salomon Ahron Jacobson, 1755-1830, dansk medaljør og ædelstensskærer, søn af signetstikkeren Ahron Jacobson (ca. 1717-75), bror til medaljøren David Ahron Jacobson (1753-1812). Blandt hans kendteste medaljer er kroningsmedaljen for kongeparret og for Københavns Rådhus (begge 1815) samt portrætmedaljer af bl.a. A.P. Bernstorff (1795) og general Kreber (1828), udført i en traditionel nyklassicistisk stil. Jacobson har også skåret en række værker i sten (kalcedon, karneol og ametyst) med bl.a. mytologiske motiver.