Sad Zaghlul Pasha, 1860-1927, egyptisk politiker. Zaghlul stod efter 1. Verdenskrig i spidsen for en delegation, wafd, der krævede tilladelse til at føre direkte forhandlinger med den britiske regering i London om egyptisk selvstændighed. Kravet blev afvist, og Zaghlul og flere andre blev sendt i eksil på Malta. Det udløste voldsomme uroligheder, og Zaghlul fik derpå tilladelse til at fremlægge selvstændighedsønsket for de allierede på Versailleskonferencen. Ønsket blev ikke imødekommet, og i 1921 blev Zaghlul igen sendt i eksil. Efter at Egypten i 1922 havde fået delvis selvstyre og efter vedtagelsen af en forfatning i 1923, fik Zaghlul tilladelse til at vende tilbage til Egypten, hvor han overtog ledelsen af partiet Wafd. Valget i 1924 gjorde ham til ministerpræsident; pga. den fortsatte uro blev han imidlertid tvunget til at træde tilbage samme år.