SVP, Schweizerische Volkspartei, schweizisk nationalkonservativt parti. SVP har rødder i et agrarparti og fik sit nuværende navn i 1971 ved en sammenslutning af flere mindre partier. Fra 1990'erne fik partiet en stærk position igennem en populistisk, indvandrerfjendtlig agitation, og med omkring en fjerdedel af stemmerne ved valgene i 2003 og 2007 blev SVP landets største parti. SVP vakte en del international opmærksomhed ved i 2009 at opfordre til at stemme for et forbud mod opførelse af minareter. Forbuddet blev vedtaget ved en folkeafstemning med 57% af stemmerne.