SOHO, Solar and Heliospheric Observatory, rumsonde til observation af Solen, opsendt i 1995 som fællesprojekt mellem den europæiske rumforskningsorganisation ESA og NASA. SOHO befinder sig nær Lagrangepunktet L1 mellem Solen og Jorden i en afstand af ca. 1,5 mio. km fra Jorden. Sonden er 4,3 m lang og vejer næsten 2 t. Den er udrustet med i alt 12 instrumenter. Tre af disse bruges til undersøgelse af Solens indre ved hjælp af helioseismologi samt til studier af dynamikken og magnetfeltet på Solens overflade. Seks instrumenter analyserer forholdene i Solens atmosfære og korona ud fra direkte optagelser, bl.a. i udvalgte ultraviolette spektrallinjer, og ved spektroskopi. Endelig foretager tre instrumenter direkte målinger af energiforholdene og grundstoffordelingen i solvinden. SOHO forventedes oprindelig at fortsætte observationerne til i hvert fald 2007, hvorved missionen dermed ville omfatte en fuld 11-års solpletcyklus; sonden er imidlertid fortsat aktiv.