SJ, Statens Järnvägar, siden 1856 fællesbetegnelse for de statsdrevne svenske jernbaner. I 1988 blev SJ omdannet til en koncern, der skulle drives på forretningsmæssigt grundlag. SJ-koncernen bestod af et affärsverk med hovedopgave at drive person- og godstrafik med jernbane samt en række datterselskaber med aktiviteter inden for transportsektoren. Ansvaret for spor- og sikringsanlæg overgik samtidig til et nyoprettet statsligt organ, Banverket. I 1995 besluttede Riksdagen at åbne for fri konkurrence på jernbanenettet. Det førte til, at SJ fem år senere kun drev ca. 40% af persontrafikken i landet. I 2000 blev Affärsverket opdelt i en række selvstændige selskaber, bl.a. blev godstransporten overført til et nyt selskab, Green Cargo AB.