SH energi A/S

SH energi A/S. Forbruget af forskellige brændsler er ændret afgørende siden oliekrisen i 1973-74. Fra næsten total afhængighed af importeret olie før 1972 er Danmark i midten af 1990'erne blevet selvforsynende med tre fjerdedele af brændselsforbruget. De vigtigste ændringer skyldes omlægning fra oliefyring til kulfyring på kraftværkerne, olie- og gasudvinding i Nordsøen og etablering af naturgasnettet samt udbygning med kraftvarme. Det samlede brændselsforbrug er stort set uforandret i den viste periode, på trods af at bruttonationalproduktet er øget med 50%. Energieffektiviteten er således blevet betydelig forbedret.

.

Artikelstart

SH energi A/S, Danmark (energi)

tidl. Sønderjyllands Højspændingsværk An/S, kraftværksselskab stiftet i 1922 af forsyningsselskaber i Sønderjylland. Først fra Højspændingsværket i Aabenraa og siden 1958 fra Enstedværket forsynede selskabet Sønderjylland med vekselstrøm og Aabenraa og omegn med fjernvarme. Som forberedelse til det frie elmarked blev Sønderjyllands Højspændingsværk An/S i 1999 omdannet til et aktieselskab under navnet SH energi A/S. Selskabet drev også decentrale kraftvarmeværker, vindmølleanlæg og et halm- og flisfyringsanlæg samt Nordeuropas største kulhavn. Selskabet blev ved omorganiseringen af den jysk-fynske kraftværkssektor i 2000 fusioneret med fem andre kraftværksselskaber og ELSAM I/S til virksomheden Elsam A/S. Ved den store energifusion i 2006 blev Elsam overtaget af DONG Energy.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig