SG-jern, (1. led fork.f. sfærisk grafit), støbejernstype, hvori grafit under størkningen er blevet udskilt som mikroskopiske kugler, hvilket giver en betydelig forbedret sejhed. I almindeligt gråt støbejern foreligger grafitten som lameller, men med opfindelsen i 1948 af SG-jernet fik man en ny type støbejern, der i mange tilfælde kan sammenlignes med stål; sejheden er langt bedre end for gråt støbejern, og støbeligheden er omtrent lige så god. SG-jernets gode egenskaber kan yderligere forbedres ved varmebehandling og/eller legering. SG-jern anvendes fx i krumtappe og tandhjul.