SDR, Special Drawing Rights, særlige trækningsrettigheder på Den Internationale Valutafond (IMF). SDR er blevet udstedt siden 1970 og blev oprindelig tildelt medlemslandene i perioder, hvor den internationale likviditet forekom utilstrækkelig i forhold til handelsstrømme og kapitalbevægelser. Overgangen til flydende valutakurser mellem hovedvalutaerne fra 1973 og den voldsomme stigning i lånemulighederne på de private kapitalmarkeder, herunder euro- eller xenomarkederne, har imidlertid mindsket de økonomisk betydningsfulde landes behov for valutareserver. Tildeling af SDR motiveret af de mindre kreditværdige landes fortsatte behov for international likviditet dukker dog stadig op i den internationale økonomiske debat, men blev i løbet af 1990'erne overskygget af initiativer med det formål at reducere de fattigste landes gældsbyrde. Mens SDR således ikke har fået den centrale rolle i det internationale monetære system, som den var tiltænkt, har enheden fået en vis begrænset rolle som regneenhed i alle IMF-transaktioner. SDR er defineret som en valutakurv bestående af 0,632 dollar, 0,410 euro, 18,4 yen og 0,0903 pund.