Søringen, ambitiøst vejprojekt, der som en del af Københavns Generalplanskitse fra 1954 skulle forbinde Nordsjælland med et nyt forretningscentrum på Indre Vesterbro og via tunnel og bro fortsætte til den planlagte lufthavn på Saltholm. Projektet krævede bl.a. en beskæring af Søerne og afstedkom en stor folkelig modstand i slutningen af 1960'erne. Under indtryk af den økonomiske krise i 1973 blev projektet opgivet, idet dog en sanering af Fredensgadekvarteret blev gennemført. Et ubebygget område, nu Fredensparken, står som et minde om den fejlslagne byplanlægning.