Søren Ødum var en dansk dendrolog og havde en doktorgrad i Jordbrugsvidenskab (dr.agro). Han var søn af Hilmar Ødum. Ødum var fra 1961 ansat ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, fra 1991 som arboretforstander. Han foretog mange rejser til bl.a. Nord- og Sydamerika, Kina og Taiwan for at indsamle nyt plantemateriale og har desuden været med til at kortlægge Færøernes flora. Han var en glimrende naturformidler og har ud over en række videnskabelige afhandlinger oversat og redigeret Træer i Danmark, 1-2 (1978).