Søredningstjenesten, organisation, der yder assistance til skibe og personer, der er i nød på havet. Søredningstjenesten benævnes også SAR-tjenesten (Search And Rescue). Eftersøgnings- og redningsoperationer koordineres og ledes fra Søværnets Operative Kommando, SOK, der kan indsætte skibe og fly, herunder flyvevåbnets S-61-redningshelikoptere. Ved større operationer og ved operationer i internationalt farvand samarbejder SOK med redningstjenesterne i omgivende lande. I 2004 var SOK involveret i 430 eftersøgnings- og redningsaktioner; heraf var 115 udløst af erhvervsmæssige aktiviteter, 237 af fritidsaktiviteter, mens der for de resterende ikke efterfølgende kunne konstateres, at der var sket en søulykke.