Søerne, populært navn for tre søer i København, som ligger i forlængelse af hinanden: Sankt Jørgens Sø, Peblinge Sø og Sortedams Sø. Søerne fungerede opr. som drikkevandsreservoir for byens borgere.