Særløse Overdrev, lokalitet 13 km sydvest for Roskilde. Det stærkt kuperede område, der udgøres af Særløse Overdrev, Skov Hastrup Overdrev og skoven Hejede Overdrev, har tidligere været overdrev, men er nu for hovedpartens vedkommende opdyrket. 348 ha er blevet fredet, og overdrevene søges genskabt vha. naturpleje med græsning af kreaturer og får. Overdrevenes nedbidte træer og buske står typisk i små grupper, og dyre- og plantelivet er meget varieret.