Royal National Park er Australiens første nationalpark. Den blev etableret i 1879 23 km syd for Sydney og har et areal på 150 km2. Parken rummer karakteristiske geologiske formationer, over 700 plantearter og 200 fuglearter.