Robert Barclay var en skotsk kvæker. Barclay, der anses for kvækernes førende apologet, studerede i Paris og sluttede sig til kvækerne i 1667. Hans samlede værker blev offentliggjort i 1692 under titlen Truth Triumphant, men han er bedst kendt for udgivelsen af Apology for the True Christian Religion (1678, dansk Forsvar for den sande christelige Theologi, 1738), der rummer kvækersamfundets klassiske troslære.