Rioerklæringen, Riodeklarationen, erklæring vedtaget 1992 på Riokonferencen. Den omfatter 27 principper for, hvordan man kan sikre en bæredygtig udvikling. Det understreges bl.a., at landene skal benytte bæredygtige produktions- og forbrugsformer, fremme en hensigtsmæssig befolkningspolitik og anvende forsigtighedsprincippet, således at eventuel tvivl kommer miljøet til gode.