Right Honourable, (eng.), højvelbåren (engelsk titel for den højere adel og visse højere embedsmænd).