Richard Ritter von Westerheim Wettstein, 1863-1931, østrigsk botaniker, mest kendt for sin Handbuch der systematischen Botanik (1901-08). Værket gav en oversigt over alle da kendte plantefamilier og over Wettsteins teorier om planterigets udvikling. Skønt Wettstein ligesom A. Engler gik ud fra, at familier med komplicerede blomster var udviklet fra familier med simple blomster, indeholdt systemet en række fremskridt. Han var en af de første, der anså enkimbladede planter for udviklet fra tokimbladede.