Richard Chorley, 1927-2002, britisk geomorfolog, var professor i Cambridge. Chorley var en af foregangsmændene i den såkaldte kvantitative revolution i geografien i 1960'erne, en ny geografi, som var logisk og empirisk funderet, og som anvendte matematiske og statistiske modeller på alle typer af geografiske fænomener, herunder også landskabets udformning. Endvidere var han med til at ændre geomorfologien fra en beskrivende videnskab til en fokusering på processerne i landskabsudformningen.