Richard B. Goldschmidt, Richard Benedict Goldschmidt, 1878-1958, tyskfødt amerikansk zoolog og genetiker. Han var fra 1921 direktør ved Kaiser-Wilhelm-Institut für Biologie, Berlin, og 1936-48 professor i zoologi ved University of California. Goldschmidt viste, at geografisk variation hos dyr er genetisk bestemt, og han bidrog til forståelsen af kønsudviklingen som en balance mellem han- og hunbestemmende gener. Han indførte begrebet fænokopi, dvs. en mutationslignende, ikke arvelig ændring fremkaldt ved ydre påvirkning under fosterudviklingen, fx enzymgift eller temperaturchok. Goldschmidt mente, at kromosomet som en helhed var af større betydning for nedarvningen end de enkelte gener, og han fremhævede makromutationers betydning i evolutionen. Disse idéer har ikke vundet større gehør, dog har sidstnævnte fået en vis renæssance i forbindelse med punktualisternes udfordring af den traditionelle darwinisme; se Stephen Jay Gould.