Rhinforbundet (1806), konføderation mellem en række tyske fyrstestater, der blev oprettet i 1806 i Paris på foranledning af Napoleon 1. Fyrsterne udtrådte af Det Tysk-romerske Rige og blev belønnet med territoriale gevinster, og flere fyrster tilsluttede sig siden hen. Konføderationen, der var stærkt afhængig af Napoleon og måtte deltage i krigen på fransk side, gik fra 1813 mere og mere i opløsning for at ophøre i 1814.