Revisorkommissionen, kommission, der siden 1913 har bedømt kvalifikationer hos revisorer, som ønsker statsautorisation, og fra 1998 tillige har afholdt den eksamen, der er en betingelse for at blive optaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens register over registrerede revisorer. Kommissionen bistår tillige Erhvervsministeriet i revisionsspørgsmål. Regler om kommissionens virksomhed findes i Lov om statsautoriserede revisorer og Lov om registrerede revisorer.